[DD] Juli in Thai Traditional Dress Prayuk Style

posted on 21 Oct 2012 19:55 by paris1742 in DD, Doll, Poetry directory Lifestyle, Asian, Diary
Return to A.D. 2280

ขอต้อนรับสู่บ้านตุ๊กตา
ของเชอว่าแห่งนี้อีกคราหน
ไทยประยุกต์อาภรณ์นิรมล
แด่เพื่อนชนร่วมสานศิลป์ของไทย

พินิจพานพบนวลแม่เพ็ญไข
ช่างผ่องใสแก้มชาดระเรื่อสี
อีกทั้งยังเรียวปากชมพูมี
อันสุขีสมปองชุดใหม่มา
 
กิริยาท่วงท่าจอมขวัญมิ่ง
พลันหยุดนิ่งส่งเนตรพร้อมแย้มสรวล
ครั้นหทัยผู้พบได้รัญจวน
เสน่ห์ชวนขวัญน้อยสตรีกุล
 
ดุจแต่งแต้มสีสันอันอบอุ่น
นวลละมุนหอมหวนกลิ่นน้ำหอม
ชื่นอบเชยอุษาบนผาจอม
เคล้าขับกล่อมกลิ่นอายสวรรค์รวง
 
ยุติซึ่งวิตกการทั้งปวง
เทิดบวงสรวงฉายภาพสุขหรรษา
หลากมุมเปลี่ยนดั่งนกล่องนาคา
ช่างงามตาเหมาะสมแด่นวลจริง
 
ปัจฉิมบทขอกล่าวขอบคุณแด่
ถึงพ่อแม่พี่น้องมิตรสหาย
ที่มาชมมอบความให้มากมาย
เทพพรร่ายแก่ท่านสวัสดี

ขุนศึกหน้ากากสีเงิน